Algemeen

Wanneer krijg je te maken met het ondernemingsrecht?

We leven in een land waarbij rechten en plichten worden gewaarborgd om de burgers te beschermen. Toch is niet iedereen op de hoogte van zijn of haar rechten en plichten. Zodra ze te maken krijgen met een vervelende situatie weten ze niet hoe ze voor hun eigen recht kunnen opkomen. Hoog tijd dat daar verandering in komt! Het ondernemingsrecht is een recht waar veel mensen mee te maken krijgen. Dit is een onderdeel van het privaatrecht en houdt zich bezig met bedrijven en organisaties met handelsoogmerk. De meeste verenigingen en stichtingen vallen hier dus niet onder. Maar wanneer krijg je hiermee te maken en wat is ondernemingsrecht precies? Wij leggen het uit!

Wat is het ondernemingsrecht?

Ieder bedrijf met een handelsoogmerk heeft zich te houden aan enkele rechten en plichten. Deze worden samengevat in het ondernemingsrecht. Vaak worden deze groepen onderverdeeld in twee categorieën:

  • Rechtspersonenrecht
  • Vennootschapsrecht

Het vennootschapsrecht vat alleen de besloten en naamloze vennootschappen samen. In de meeste gevallen zal je als burger te maken krijgen met het rechtspersonenrecht. Deze is veel ruimer en gaat over alle rechtspersonen in het algemeen. Hier vallen dan ook de besloten en naamloze vennootschappen onder.

Wanneer krijg je te maken met het ondernemingsrecht?

Het ondernemingsrecht is van toepassing bij meerdere situaties. Denk hierbij aan:

  • Samenwerkingsovereenkomst
  • Arbeidsovereenkomsten
  • Huurovereenkomst
  • Algemene voorwaarden

Bij problemen in deze categorieën kun je terugvallen op het ondernemingsrecht. Als je het bijvoorbeeld niet eens bent met de ‘kleine lettertjes’ in een contract is het mogelijk om dit te laten controleren door een advocaat of adviseur. Als ondernemer moet je er ook voor zorgen dat de algemene voorwaarden jaarlijks worden gecontroleerd. Denk hierbij aan het betalingstermijn, aansprakelijkheid en de garantie. Deze moeten altijd up-to-date zijn volgens de laatste richtlijnen van de Nederlandse wetgeving. Ook in het geval van een webshop is het belangrijk dat deze voorwaarden duidelijk zijn aangegeven op de website en kloppen met de rest van de wetgeving.

Als burger krijg je vaak te maken met conflicten van het ondernemingsrecht. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in een situaties waarbij de huurovereenkomst tegenstrijdigheden laat zien. Je hebt het recht om bepaalde situaties aan te vechten. Denk bijvoorbeeld aan een schrijnende situatie met de huurbaas waarbij deze jullie er dreigt uit te zetten en dit volgens het contract niet mogelijk is. De huurbaas is verplicht om zich te houden aan het opgestelde contract en de voorwaarden volgens de Nederlandse wet. Als er conflicten zijn is het altijd verstandig om een professional in te schakelen, iemand die onpartijdig is en precies weet hoe het rechtssysteem in elkaar steekt en hoe je op kunt komen voor jouw belangen.

Professionele hulp inschakelen

Als je te maken hebt met conflicten op basis van het ondernemingsrecht is het verstandig om professionele hulp in te schakelen. Vaak is het erg moeilijk om als ‘leek’ te weten wie er aan de touwtjes trekt en waar je moet zijn om voor je belangen op te komen. Daarnaast kan een advocaat precies vertellen welke hulp je nodig hebt en of jouw interpretatie van de wet correct is. Op basis van die informatie kunnen jullie met een plan komen om voor de belangen

Geef een reactie

Inline
Inline