Auto

Waarvoor huur jij een auto?

Anno 2021 is het huren van een auto geen luxe meer. Auto’s worden om diverse redenen gehuurd, bijvoorbeeld als men op vakantie is in een ander land, of als je misschien een aanrijding gemaakt hebt en in afwachting op jouw auto, die gerepareerd moet worden, dringend vervoer nodig hebt. Daarnaast worden wagenparken ook gebruikt voor feestjes, verhuizingen of het leveren van bestellingen van een bedrijf. Vaak genoeg huurt men eerder een auto dan dat men voor openbaar vervoer kiest, omdat een auto huren het gemak vergroot en soms zelfs voordeliger is qua uitgaven.

Hoe kies ik een autoverhuurbedrijf

Misschien sta jij op het punt om een auto te huren, maar je weet nog niet zeker waar je het zal doen en er rijzen vragen in je op, zoals ‘hoe betrouwbaar is het bedrijf?’, ‘wat als ik een aanrijding maak met zo een gehuurde auto?’, ‘is het veilig om een auto te huren?’. Om antwoorden te krijgen op al deze vragen kan een reviews website bekeken worden om dus een beeld te scheppen van klanten die eerder een auto gehuurd hebben bij een bepaald bedrijf. Zij delen middels deze platformen hun ervaringen en meningen, waardoor andere klanten gericht een keuze kunnen maken.

Online een auto huren

Met de ontwikkelingen van de technologie zijn klanten vaker geneigd om hun auto online te huren in plaats van fysiek naar een autoverhuurbedrijf te stappen. Enkel en alleen omdat klanten eerder kiezen voor gemak. Voorspellingen tonen aan dat in de autoverhuur sector bijkans 70% van de totale omzet verkregen zal worden middels online verkopen. Dit wordt bevestigd door een onderzoek naar de invloed van diensten van online autoverhuurbedrijven op de verkoopomzet.

Bij het online huren van een auto letten klanten op de volgende punten:

–        Is de website of het social media platform, waar de bestelling geplaatst moet worden, toegankelijk, bijvoorbeeld middels een smartphone?

–        Hoe aantrekkelijk is het online platform?

–        Kan ik voldoende informatie online verkrijgen?

–        Is de informatie omtrent mijn bestelling volledig en duidelijk?

–        Zijn er diverse betaalmethoden?

Dienstverlening en autoverhuur

Bij autoverhuur is het belangrijk om het vertrouwen van de klant te winnen. Dit omdat een auto niet goedkoop is en klanten dus zekerheid willen omtrent de kwaliteit van de auto. Want wat nu als je een auto huurt en het plotseling defect raakt of iemand breekt in en jij draait op voor alle reparatie kosten? Autoverhuurbedrijven moeten er dus op toezien dat zij de klant niet alleen van de juiste informatie voorzien, maar ook erg klantvriendelijk en klantgericht zijn. Meedenken met de klant en komen met initiatieven, oplossingen aandragen en op maat diensten aanbieden zijn hierbij een must.

Ook willen klanten zekerheid hebben, dus dient een autoverhuurbedrijf duidelijke afspraken vooraf te maken ter bescherming van beide partijen. Dit kan mondeling, maar schriftelijk, bijvoorbeeld middels een overeenkomst is sterk aan te bevelen. De klant weet daardoor wat toegestaan is en wat niet en weet dus ook wat de risico’s zijn bij het huren van zo een auto. Zorg dus voor een goede en transparante communicatie wederzijds.

Geef een reactie

Inline
Inline