EchtemannenMannenzaken

Uitkomst bij verzuimkosten voor kleine ondernemers

Voor kleine ondernemers is het uitvallen van een werknemer vaak extra ingrijpend. Onvoorziene kosten ontstaan vanwege het doorbetalen van het loon, het betalen (en werven) van vervanging en het verzorgen van een volwaardig re-integratietraject. Dit is voor grote bedrijven met doorgaans meer slagkracht en buffers al uitdaging genoeg. Wil een kleine ondernemer ziekte, burn-out en andere uitvalproblemen het hoofd bieden, dan is alle hulp welkom.

Arbodienst Preventix, Xs2more en Werkxe hebben speciale aandacht voor kleine ondernemers, voor correcte begeleiding en adviezen die de kans op loonsanctie nihil maken. Hierbij behouden werkgevers de volledige regie over het re-integratieproces. Zo hebben zij de zekerheid dat het traject tot een goed einde wordt gebracht en het UWV tevreden is over de inspanningen van werkgever en werknemer.

Nieuwe financiële tegemoetkomingen en verzekeringen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars sloten eind 2018 een convenant met het Verbond van Verzekeraars, over een verzekeringsaanbod dat kleine ondernemers moet ontzorgen: de MKB Ontzorgverzekering. Een tweede productconvenant legt minimumeisen vast voor het aanbod van deze verzekeringen. Hiernaast gelden er nieuwe wettelijke maatregelen en komt er een financiële tegemoetkoming.

Over de verzekering

De MKB Ontzorgverzekering dekt verschillende kosten en risico’s af. Zo is de loondoorbetaling afgedekt en wordt een groot deel van de re-integratie de verantwoordelijkheid van re-integratieprofessionals. Adviezen van specialisten zoals Xs2more worden leidend. Als deze worden opgevolgd, is er geen risico op loonsancties van het UWV. Eventuele loonsancties komen bovendien voor rekening van de verzekeraar.

Meerdere verzekeraars bieden de verzekering aan. Een minimum-standaard voor herkenbaarheid en transparantie bevordert de marktwerking. Eventuele klachten over verzekeringen kunnen worden gemeld bij een hiervoor speciaal opgericht loket. De nieuwe verzekeringen zijn niet verplicht, maar de wettelijke maatregelen en financiële compensatie gelden voor iedere kleine ondernemer.

De MKB Ontzorgverzekering is beschikbaar vanaf 1 januari 2020 en de wettelijke maatregelen treden, na behandeling in de Tweede Kamer, in op 1 januari 2021.

Over de wettelijke maatregelen

Met ingang van 2021 verstrekt de overheid een financiële tegemoetkoming aan alle ondernemingen in Nederland. In totaal is hiervoor 450 miljoen euro uitgetrokken. Dit komt neer op ongeveer 1000 euro per bedrijf, per jaar. De compensatie geldt vanaf 2024, voor mkb-bedrijven tot 25 fte. Bij de RIV-toets van het re-integratieverslag wordt het medische advies van de bedrijfsarts leidend. En in het tweede spoor (re-integratie bij een andere werkgever) is meer experimenteren mogelijk, zoals het eerder inzetten van de no-riskpolis. Hiernaast moeten werknemers op gezette tijden ook zelf hun visie op het re-integratietraject geven. Preventix ziet dit als een logische ontwikkeling. In zijn eigen werkwijze is dit niet meer dan normaal. Immers begrijpt de werknemer hierdoor zelf ook de onderbouwing en noodzaak van de adviezen.

Samen sterk voor kleine ondernemers

Elk bedrijf, elke organisatie en elke branche is anders. Dit vraagt om persoonlijke aandacht, maatwerk en een totaalaanpak. Daarom heeft Preventix de krachten gebundeld met Xs2more en Werkxe. Hierdoor ontstaat totale expertise in ziekteverzuim, vitaliteit en re-integratie. Zowel kleine als grote ondernemers zijn zo verzekerd van een optimale service. 

Geef een reactie

Inline
Inline