EchtemannenMannenzaken

7 tips voor een beter werkende IT Security Strategy

 

Als ondernemer is het van essentieel belang om je bedrijf op de juiste manier te beveiligen. Als vertrouwelijke informatie van je bedrijf uitlekt kunnen daar hoge sancties op staan. Met IT-Security zorg je er voor dat datalekken voorkomen worden en vertrouwelijke informatie veilig is voor tussenkomst van hackers. De IT Security zelf bij houden kan echter een enorme klus zijn en kost veel tijd (en geld), die je veel liever in het bedrijf zelf steekt. Laat jij de IT Security over aan je team of heb je professionals ingeschakeld om de IT-beveiliging in handen te nemen? Wat de situatie ook is binnen je bedrijf, zorg er altijd voor dat de IT Security Strategy volledig uitgestippeld is. In dit artikel geven we je zeven tips over hoe je de IT Security Strategy formuleert en implementeert.

Tip 1: Weet wat je moet beveiligen


Het is allereerst van essentieel belang dat je op de proppen komt met een strakke strategie. Vind je het lastig om dit zelf in kaart te brengen? Vraag dan om advies aan een vakman en breng samen in kaart wat er beveiligd moet worden. Denk hierbij aan het volgende:

  • Wat zijn de meest waardevolle informatiebronnen?
  • Waar bevinden ze zich?
  • Wie heeft toegang en waarom?
  • Wanneer worden ze gebruikt?

Met de antwoorden op deze vragen bepaal je gemakkelijk waar de kritieke delen van je IT-infrastructuur zich bevinden. Bovendien krijg je een duidelijk plaatje van de normale gang van zaken binnen de organisatie. Deze informatie gebruik je als opstapje voor het verzorgen van een beter werkende IT Security. Denk ook aan andere bedrijven die werken met jouw (beveiligde) informatie.

Tip 2: Evalueer de stand van je IT Security-zaken

Onderzoekers zijn dagelijks bezig met het verbeteren van de IT Security. Je moet echter wel beseffen dat de kennis van de hackers net zo hard mee groeit. Aanvallen van buitenaf zijn dan ook steeds lastiger te voorkomen. Wees er daarom alert op dat de stand van zaken continu gemonitord wordt. Eén keer je IT-beveiliging goed inrichten is namelijk geen duurzaam recept voor succes. Door regelmatig assessments uit te voeren op je beveiligingsstatus en deze resultaten af te wegen tegenover het bedrijfsrisico dat je ermee loopt, krijg je goed inzicht in de huidige stand van zaken. Vanuit dat oogpunt kun je in je strategie formuleren hoe je op de lange termijn omgaat met dit soort zaken. Een oplossing hiervoor is bijvoorbeeld het inschakelen van een partner die de IT Security inricht, monitort en updatet.

evalueer de stand van zaken

Tip 3: Focus op data

Hoe groter je bedrijf, hoe groter het gebied is dat beveiliging nodig heeft. Kijk daarom eerst naar je data: beveilig als eerste de belangrijkste zaken. Stroomlijn het proces als volgt: check waar gevoelige informatie is opgeslagen, stel een beleid op voor het werken met de data, voeg passende technische checks toe en breng je gebruikers bij wat huidige dreigingen voor de data zijn en welke werkwijze ze aan moeten houden om de data veilig te stellen. Zo heb je meer controle over de gevoelige data waar jouw bedrijf mee werkt.

Tip 4: Zorg voor voldoende kennis van cloud services en security issues

De voordelen van de cloud zijn alom bekend. Waar minder bedrijven rekening mee houden is de beveiligingsproblemen die de cloud met zich mee kan brengen. De cloud is niet per definitie onveilig, maar er moet wel op een veilige manier mee om worden gegaan. Leer, als organisatie, hoe cloud-servicemodellen werken, aangezien beveiligingsissues afhangen van het gebruikte model.

Tip 5: Vergeet niet de dreigingen van binnenuit

We houden ons tegenwoordig vooral bezig met invloeden en dreigingen van buitenaf. Alhoewel dit inderdaad vaak het geval is, moeten dreigingen binnenuit het bedrijf niet vergeten worden. Medewerkers hebben toegang tot de meest cruciale data. Het is daardoor ook niet voldoende om enkel te kijken naar dreigingen van buitenaf. Vrijwel iedereen heeft het in zich om data en vertrouwelijke informatie te verspreiden. Zorg dat je beveiligingsteam ook nauwkeurig monitort wat er binnenshuis gebeurd en wat er vanuit jouw teams naar buiten wordt gestuurd.

bedreigingen van binnenuit

Tip 6: Profiteer van bestaande kennis

 Je kunt er als bedrijf voor kiezen alles zelf uit te zoeken. Makkelijker en veiliger is het om te profiteren van bedrijven die de kennis al in huis hebben. In dat geval is het aan te raden specialisten in te schakelen die precies weten waar ze op moeten letten. Dergelijke specialisten hebben bovendien vaak de mankracht om direct en adequaat te handelen, mochten er dreigingen zijn voor jouw IT.

Tip 7: Wees voorbereid met een IT-veiligheidsbeleid

Voorheen besteedden bedrijven hun volledige IT Securitybudget aan beveiliging tegen aanvallen. Hierbij werd alleen niet vastgelegd wat er gedaan moest worden als er wél sprake was van een aanval. Neem daarom in je IT Security Strategy een veiligheidsbeleid mee, waarin staat wat jouw medewerkers moeten doen, in het geval er toch iets misgaat. Zo reageren ze accuraat, minimaliseren ze de schade en staat de verdediging zo snel mogelijk klaar.

Met een IT Security Strategy leg je de focus op de zwakke punten binnen je organisatie, kijk je hoe jouw team(s) hier het best op voorbereid is, en stel je richtlijnen op om accuraat te handelen in het geval van een aanval van buitenaf. Hulp nodig bij het opstellen van zo’n strategie, of liever de hele IT Security overdragen? Laat het dan over aan de professionals. Zo werk jij ongestoord verder en ben je verzekerd van een IT Security die staat als een huis.

 

 

Geef een reactie

Inline
Inline